Kwalifikacje - Uprawnienia

Świadectwo szkolne                                 
Legitymacja mistrzowska                      
Legitymacja członkowska cechu
Certyfikat stowarzyszeniowy           
Złota odznaka rzemiosła             
Certyfikat jakościowy         
Dyplom mistrzowski                               
Zaświadczenie Mazowieckiej Izby Rzemiosła 
Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego str. 1
Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego str. 2
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych                            
Pouczenie