Szkolenia

Dzięki współpracy pomiędzy Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (ul. Smocza 27) a Cechem Rzemiosł Skórzanych im Jana Kilińskiego w Warszawie, przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy ul.Ciołka ruszyły szkolenia, nauka w zawodzie Kaletnik, oraz gruntowne przygotowanie dorosłych w zawodzie (18 miesięcy). Po zakończeniu nauki taka osoba może podejść do egzaminu czeladniczego zdawanego w MIRIP ul. Smocza 27 w Warszawie.
Istnieje również możliwość zdawania egzaminu na czeladnika oraz mistrza w zawodzie kaletnik dla wszystkich chętnych posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż pracy w zawodzie.
Zajmujemy się również szkoleniami osób indywidualnych w zakresie podstawowym (90 godzin).

Urzędy Pracy

Informujemy, że współpracujemy z Urzędami Pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą się ubiegać o dofinansowanie zajęć.
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wup.mazowsze.pl) figurujemy pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00334/2010 Pozycja w wykazie: 1148 na liście instytucji szkoleniowych.

regulamin
harmonogram

Absolwenci

Ostatnio skorzystał z tej możliwości Pan Grzegorz Zegartowski, właściciel Pracowni Kaletniczej „GAMA” czym przypieczętował i tak nie małe kwalifikacje zawodowe. Zdał egzamin praktyczny w naszej pracowni. Został więc mistrzem w tym prestiżowym zawodzie. Gratulujemy, oraz zapraszamy do nauki i poznawania tajników zawodu nowych adeptów. Uroczyste wręczenie dyplomu mistrzowskiego przez przewodniczącego komisji Janusza Michalika w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul Smocza 27.

Pani Wiesława Stachoska, członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej „SKORPIONS” odbyła szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego w naszej Pracowni pod kontem poszerzenia wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, kaletnictwa oraz maszynoznawstwa. Szkolenie ukończyła z wynikiem Bardzo Dobrym. W dniu 26 listopada 2012 roku potwierdziła swoje nabyte przez lata kwalifikacje zawodowe egzaminem CZELADNICZYM, który to zdała z wynikiem Bardzo Dobrym w Pracowni Kaletniczej „DONAT”. Witamy nowego Czeladnika w zawodzie Kaletnik.

Kursantki

Adeptka kaletnictwa Pani Magda Kiejno z Olsztyna ukończyła kurs z wynikiem bardzo dobrym, na co zapracowała dużym zaangażowaniem, pracą i twórczym podejściem. Dofinansowanie pozyskała ze środków Urzędu Pracy w Olsztynie. Lipiec 2013r.

Magda Grudzień urocza osoba z romantyczną duszą artystki, oraz pomysłami na torebki. Lipiec 2013r.

Na mocy porozumienia z Urzędem Pracy w naszej Pracowni kurs odbyła również Pani Monika Mysiak, zamieszkała w Warszawie. Kurs odbył się w lipcu 2013 r. i finansowany był ze środków Urzędu Pracy. Szkolenie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Po szkoleniu miała również miejsce współpraca z naszą Pracownią na zasadzie barteru.

Alicja Zimnicka Luty 2014r. Osoba posiadająca umiejętności oraz dar do tworzenia i projektowania wyrobów skórzanych. Jest do tego kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Posiada subtelną elegancję. Jest lojalna w interesach, choć nieustępliwa. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

W naszej Pracowni, w dniu 10 lutego 2014r, odbył się egzamin praktyczny na tytuł Mistrza w zawodzie Kaletnik, który to tytuł uzyskała Pani Barbara Wiktorowicz, zamieszkała w Sulejówku. Zdała z wynikiem celującym. Gratulujemy.

Pozostanie jeszcze egzamin teoretyczny w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27 ale myślę, że to już tylko formalność.

Danuta Kawecka – luty 2014. Ambitna osoba z pomysłami konsekwentnie realizująca pomysły. Łącząca kreatywność oraz rzetelność i konsekwencję w dążeniu do celu. Oprócz umiejętności tworzenia dobry marketingowiec i handlowiec. Podejście do klienta bez zarzutu. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Gratulujemy.